دیش و میش قسمت بیست و پنج/ هیچی مثل انتخابات اونارو ذوق زده نمی کنه دیدم که میگما!
دیش و میش قسمت بیست و پنج/ هیچی مثل انتخابات اونارو ذوق زده نمی کنه دیدم که میگما!
http://media.daricheh24.com/original/1396/02/06/Daricheh24Image17201034.JPG
../detail/Video/6399/153
راهی برای استحاله و براندازی جمهوری اسلامی!
راهی برای استحاله و براندازی جمهوری اسلامی!
در تبیین هشدارهای رهبر ایران مبنی بر «نفوذ دشمن»
http://media.daricheh24.com/original/1396/01/15/Daricheh24Image17505074.jpg
../detail/Video/6268/153
دیش و میش 22 / هرجور حساب کنی بازم جمهوری اسلامی مقصره
دیش و میش 22 / هرجور حساب کنی بازم جمهوری اسلامی مقصره
http://media.daricheh24.com/original/1395/09/28/Daricheh24Image15393875.jpg
../detail/Video/6084/153
دیش و میش (قسمت بیست و یک) / واسه اونا میشه امنیت واسه ما میشه آدم فروشی، جاسوسی..!
دیش و میش (قسمت بیست و یک) / واسه اونا میشه امنیت واسه ما میشه آدم فروشی، جاسوسی..!
بیست و یکمین قسمت از مجموعه طنز دیش و میش هم منتشر شد .
http://media.daricheh24.com/original/1395/11/16/Daricheh24Image18315794.jpg
../detail/Video/5970/153
تمام حقوق این سایت متعلق به دریچه 24 می باشد