بی بی سی/ منصور فرهنگ: تغییر رژیم در ایران خواب و خیال تندروهای امریکایی است و امریکا ...
بی بی سی/ منصور فرهنگ: تغییر رژیم در ایران خواب و خیال تندروهای امریکایی است و امریکا هرگز با ایران وارد جنگ نخواهد شد.
http://media.daricheh24.com/original/1396/05/01/Daricheh24Image20592114.jpg
../../detail/Photo/11269/167
رادیو زمانه: نابودی ارتش ها، دولت‌ها و کشورهای عراق، لیبی، سوریه و یمن به سود #اسرائیل ...
رادیو زمانه: نابودی ارتش ها، دولت‌ها و کشورهای عراق، لیبی، سوریه و یمن به سود #اسرائیل تمام شده است. اسرائیل به طور فعال در این مناقشات حضور داشته و ائتلافی پنهانی با دولت‌های عرب منطقه تشکیل داده است.
http://media.daricheh24.com/original/1396/05/01/Daricheh24Image16384411.jpg
../../detail/Photo/11262/167
فرانس 24: با گذشت دو سال از امضای #برجام، آثار این توافق در زندگی مردم دیده نمی شود و ...
فرانس 24: با گذشت دو سال از امضای #برجام، آثار این توافق در زندگی مردم دیده نمی شود و اکنون از هر ده نفر، سه نفر #بیکار می باشند.
http://media.daricheh24.com/original/1396/05/01/Daricheh24Image15343359.jpg
../../detail/Photo/11261/167
گاردین: مسیری که #ترامپ در قبال #برجام در پیش گرفته است یک خروجی بیشتر ندارد: جنگ که ...
گاردین: مسیری که #ترامپ در قبال #برجام در پیش گرفته است یک خروجی بیشتر ندارد: جنگ که البته این جنگ هیچ پیروزی نخواهد داشت.
http://media.daricheh24.com/original/1396/05/01/Daricheh24Image14501468.jpg
../../detail/Photo/11260/167
تمام حقوق این سایت متعلق به دریچه 24 می باشد