خودکشی قانونی در ایتالیا
خودکشی قانونی در ایتالیا
فیلمونا گالو، مسئول سازمان آزادی تحقیقات علمی در ارتباط با چرایی عدم اجرای «خودکشی قانونی» در ایتالیا اعلام کرد. بحث درباره اجرای چنین قانونی در این کشور از سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز شده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
http://media.daricheh24.com/original/1395/12/18/Daricheh24Image19044121.jpg
../../detail/Video/6206/154
انتقاد پاپ از رياکاری مسيحيان
انتقاد پاپ از رياکاری مسيحيان
هشدار پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتلویگ به پیروان خود در خصوص نداشتن زندگی دوگانه
http://media.daricheh24.com/original/1395/12/08/Daricheh24Image17241445.jpg
../../detail/Video/6143/154
شیعه انگلیسی در شبکه‌های ماهواره‌ای
شیعه انگلیسی در شبکه‌های ماهواره‌ای
http://media.daricheh24.com/original/1395/10/01/Daricheh24Image17033848.jpg
../../detail/Video/5674/155
مدال افتخار ملازاده بر گردن محمد انصاری مجری شبکه وهابی وصال حق
مدال افتخار ملازاده بر گردن محمد انصاری مجری شبکه وهابی وصال حق
http://media.daricheh24.com/original/1395/09/29/Daricheh24Image18370009.jpg
../../detail/Video/5659/155