کارشناس بی بی سی : شعارهای غالب مردم در تشییع هاشمی شعارهای مرسوم بود
کارشناس بی بی سی : شعارهای غالب مردم در تشییع هاشمی شعارهای مرسوم بود
جوادی حصار (روزنامه نگار) در ارتباطی که با شبکه بی بی سی داشت گفت اغلب شعار های شرکت کنندگان در تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی شعار های مرسوم در مراسمات تشییع بوده است.
http://media.daricheh24.com/original/1395/10/22/Daricheh24Image15594499.jpg
../../detail/Video/5785/153
بی‌غیرت‌ها و وطن‌فروشان تاریخ ایران
بی‌غیرت‌ها و وطن‌فروشان تاریخ ایران
نگاهی گذرا به وطن فروشان در طول تاریخ انقلاب تاکنون
http://media.daricheh24.com/original/1395/10/15/Daricheh24Image16271325.jpg
../../detail/Video/5752/153
علت افشاگری کریمی قدوسی از زبان کارشناس من و تو!
علت افشاگری کریمی قدوسی از زبان کارشناس من و تو!
http://media.daricheh24.com/original/1395/10/12/Daricheh24Image18592544.jpg
../../detail/Video/5727/153
اشتباه املایی توئیتری ترامپ سوژه داغ در شبکه های اجتماعی شد
اشتباه املایی توئیتری ترامپ سوژه داغ در شبکه های اجتماعی شد
http://media.daricheh24.com/original/1395/10/09/Daricheh24Image16061684.jpg
../../detail/Video/5717/153