همکاری ایران و روسیه در ساخت جت
همکاری ایران و روسیه در ساخت جت
بعد از اعلام ایران برای تمایل خرید 12 فروند سوپر جت سوخو قرار است روسیه و ایران در زمینه ساخت موتورهای جت با یکدیگر وارد همکاری شوند.
http://media.daricheh24.com/original/1395/12/08/Daricheh24Image18365459.jpg
../../detail/Video/6148/153
سانسور در کاخ سفید!
سانسور در کاخ سفید!
اخراج خبرنگاران منتقد ترامپ از جلسه خبري سخنگوی کاخ سفید
http://media.daricheh24.com/original/1395/12/08/Daricheh24Image17301212.jpg
../../detail/Video/6145/153
کفش پرتاب کردن به عکس ترامپ در فلسطین
کفش پرتاب کردن به عکس ترامپ در فلسطین
یورونیوز: فلسطینی ها به سوی پوستر دونالد ترامپ کفش پرتاب می کنند، عملی که در نزد اعراب از بی حرمتی های بزرگ محسوب می شود.
http://media.daricheh24.com/original/1395/12/08/Daricheh24Image16300064.jpg
../../detail/Video/6140/153
نظر مردم ایران در خصوص رفتارهای نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا
نظر مردم ایران در خصوص رفتارهای نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا
مصاحبه شبکه بی بی سی با مردم داخل ایران و نظراتشان در خصوص قوانین جدید رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ
http://media.daricheh24.com/original/1395/11/17/Daricheh24Image18385911.jpg
../../detail/Video/5986/153