خداحافظی مردم آمریکا با ستاره محبوب این کشور
خداحافظی مردم آمریکا با ستاره محبوب این کشور
بائو بائو، پاندا محبوب سه ساله در آمریکا که بعد از گذراندن سه تولد خود در آمریکا اکنون طبق توافق میان چین و کشورهای دیگر به زادگاه خود برمیگردد.
http://media.daricheh24.com/original/1395/12/08/Daricheh24Image17501312.jpg
../../detail/Video/6146/152
نسخه جدید انیمیشن درگیری ایران و آمریکا
نسخه جدید انیمیشن درگیری ایران و آمریکا
بعد از اظهارات ترامپ علیه جمهوری اسلامی قرار است انیمیشنی در خصوص درگیری ایران و آمریکا در خلیچ فارس در سینماهای ایران اکران شود.
http://media.daricheh24.com/original/1395/12/08/Daricheh24Image18012493.jpg
../../detail/Video/6147/152
تصادف موتورسنگین با ماشین
تصادف موتورسنگین با ماشین
http://media.daricheh24.com/original/1395/11/16/Daricheh24Image20265708.jpg
../../detail/Video/5972/171
تمسخر برنامه من و تو پلاس در شبکه نسیم!
تمسخر برنامه من و تو پلاس در شبکه نسیم!
http://media.daricheh24.com/original/1395/11/16/Daricheh24Image20255427.jpg
../../detail/Video/5973/171
طنز و سرگرمی