غول ژاپنی در راه ایران
شرکت نفتی اینپکس ژاپن برای بازگشت به میدان نفتی آزادگان ابراز تمایل کرده که به نظر می رسد تلاش شرکت های بزرگ برای حضور در بازار ایران جدی تر شده است.
 سیاسی  دانلود  01:00  93
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما: