گلوی خشک ارومیه تشنه قطره ای آب
وضعیت دریاچه ارومیه رو به وخامت است و بسیاری از کارشناسان مربوطه دائما در حال هشدار تاثیر وحشتناک خشک شدن این دریاچه در اکوسیستم منطقه هستند. با این اوضاع چیزی حدود سی سانت به میزان آب این دریاچه افزوده شده است.
 علمی  دانلود  02:05  79
شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما: